Κατηγορίες
αγροτικά

Διευκρινίσεις για τις μισθώσεις αγροτεμαχίων στο Έλος Κλειδίου

Σε συνέχεια της από 30 Απριλίου 2020 ανακοίνωσης της Π.Ε. Ημαθίας σχετικά με τη μίσθωση εκτάσεων στην περιοχή Έλους Κλειδίου και δεδομένου ότι τα ακίνητα παραχωρούνται με σειρά προτεραιότητας (σύμφωνα με τον αριθμό πρωτοκόλλου υποβολής των σχετικών αιτήσεων προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), έχουν δε αποσταλεί στην Υπηρεσία εκατοντάδες αιτήματα από ενδιαφερόμενους πολίτες, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, διευκρινίζεται ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτημάτων είναι η Τρίτη 5 Μαΐου 2020 και ώρα 08.00 π.μ. δηλ. μετά την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Ημαθίας (imathia.pkm.gov.gr) εντοπισμού των εν λόγω ακινήτων καθώς και αναλυτικής κατάστασης αυτών με την ονομασία τους (να δοθεί προσοχή στην ονομασία αυτών κυρίως στις περιπτώσεις που διατίθενται πέραν του ενός τμήματα, με την ίδια έκταση, στο ίδιο τεμάχιο ή πλάκα).