Κατηγορίες
σχόλιο επικαιρότητας

Η Κυβέρνηση, ο Οργανισμός “Εκκλησία” και η πανδημία

Λόγω της εγγύτητας των Χριστουγέννων αλλά και των αποφάσεων της Κυβέρνησης για το υπό όρους άνοιγμα των ναών – ήρθε πάλι στην επικαιρότητα το ζήτημα του ρόλου της Εκκλησίας (ως Οργανισμού) στην εποχή της πανδημίας.