Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας ΚΔΒΜ Αλεξάνδρειας

Επτά προγράμματα στα τμήματα μάθησης του Κέντρου Δία Βίου Μάθησης του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από το Δήμο Αλεξάνδρειας γίνεται γνωστό προς κάθε ενδιαφερόμενο/η ότι ο Δήμος, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (δια της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δία Βίου Μάθησης) και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δία Βίου Μάθησης συνεχίζουν επιτυχώς τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ. του Δήμου Αλεξάνδρειας στο οποίο θα υλοποιηθούν προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής και Τοπικής Εμβέλειας.