Κατηγορίες
κοινωνία Οικονομία

Εξάμηνη παράταση για ρύθμιση οφειλών δανειοληπτών και δικαιούχων Εργατικής Κατοικίας

Μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020 παρατάθηκε από τη διοίκηση του ΟΑΕΔ η προθεσμία για την υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση αποπληρωμής οφειλών δανειοληπτών που χορηγήθηκαν από ίδια κεφάλαια του καταργηθέντος ΟΕΚ.
Οι αιτήσεις γίνονται μέσα από το portal του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (www.oaed.gr).

Επίσης, αποφασίστηκε η παράταση της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων και μη ληξιπρόθεσμων οφειλών δικαιούχων εργατικής κατοικίας στους οικισμούς του τ. Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (τ. ΟΕΚ) και επιμήκυνση της διάρκειας αποπληρωμής των ως άνω οφειλών.