Κατηγορίες
αγροτικά

ΕΔΟΠ: “πολλαπλασιάζεται την ταλαιπωρία των αγροτών για την πρόσκληση εργατών γης”

Από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Εκδόθηκε χθες 19 Μαίου, από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, οδηγία πρός τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, η οποία πολλαπλασιάζει την ταλαιπωρία των Αγροτών για την πρόσκληση εργατών γης,  προσθέτοντας υποχρεώσεις που δεν προβλέπονται από την σχετική τροπολογία του Νόμου.

Κατηγορίες
αγροτικά

Έντεκα ακόμη ποικιλίες εντάσσονται στον κατάλογο των προς αποζημίωση ποικιλιών για αποζημιώσεις

Συμπληρωματικό κατάλογο – που σχετίζεται με αυτόν που θα βρείτε ΕΔΩ – με ακόμη 11 ποικιλίες (8 ροδακίνων και 3 νεκταρινιών) που θα αποζημιωθούν λόγω ζημιών από τις βροχοπτώσεις του 2018 απέστειλε η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων.

Συγκεκριμένα η νέα έγκριση συμπεριλαμβάνει τις παρακάτω ποικιλίες:

Κατηγορίες
αγροτικά

Νέα ανακοίνωση της Ε.Δ.Ο.Π. σχετικά με τις δηλώσεις για ζημίες από βροχοπτώσεις του 2018

Από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων εκδόθηκε νέα ανακοίνωση, η οποία απευθύνεται σε αγρότες που υπέστησαν ζημίες από τις βροχοπτώσεις του 2018 στα ροδάκινα, νεκταρίνια και συμπύρηνα.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στα δικαιολογητικά για τις δηλώσεις ζημίας των μεμονομένων, όπως αυτά διαφοροποιήθηκαν:

“Ξεκινά η διαδικασία συγκέντρωσης των απαιτούμενων στοιχείων για την καταβολή των αποζημιώσεων με βάση τον Κανονισμό “Deminimis”.

Κατηγορίες
αγροτικά

Έναρξη υποβολής δηλώσεων ζημίας για τις βροχοπτώσεις 2018

ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωση από μεμονωμένους αγρότες

Από την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνόκαρπων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Ενημερώνουμε τους αγρότες του Ν. Ημαθίας ότι οι δηλώσεις ζημιών, για τις βροχοπτώσεις 2018 των μελών των Συνεταιρισμών θα υποβληθούν από τους Συνεταιρισμούς χωρίς να χρειάζεται οι παραγωγοί να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια. Οι Συνεταιρισμοί θα υποβάλλουν τις δηλώσεις των μελών τους μόνο για τα παραγωγικά και ασφαλισμένα στρέμματα σύμφωνα με την δήλωση ΟΣΔΕ 2018.