Κατηγορίες
αγροτικά

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων: “Οικονομικά μέτρα ενίσχυσης παγετόπληκτων επιχειρήσεων”

Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Επιχειρηματικού κόσμου (Επιχειρήσεων Συνεταιριστικού και Ιδιωτικού τομέα) για την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει την οικονομική τους ενίσχυση για τις ζημίες που υπέστησαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς του 2021.