Κατηγορίες
Δικαιοσύνη

Διαφωνεί με τις προτεινόμενες αλλαγές στον ΠΚ για τη “διασπορά ψευδών ειδήσεων” η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Τις θέσεις της για μια σειρά από αλλαγές που προτείνεται να γίνουν στους Ποινικούς Κώδικες δημοσιοποίησε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων της χώρας μας, με σκοπό αυτές οι θέσεις να ληφθούν υπόψη κατά τη συζήτηση του σχεδίου Νόμου στη Βουλή.

Μεταξύ των αλλαγών είναι και αυτή που σχετίζεται με τη διασπορά ψευδών ειδήσεων (άρθρο 191 ΠΚ), για την οποία η Ένωση εκφράζει τις ενστάσεις της.