Κατηγορίες
μεταφορές - συγκοινωνίες

Συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήμα της οδού Εθνικής Αντίστασης

Με απόφαση της Α.Δ. Ημαθίας παρατείνεται μέχρι τις 23 Ιουλίου το κλείσιμο της οδού Εθνικής Αντίστασης στην Αλεξάνδρεια, από τη συμβολή της με την οδό Μακεδονομάχων έως τη συμβολή της με την οδό Ν. Ευαγγελά, λόγω των έργων αποκατάστασης βλάβης στο αποχετευτικό δίκτυο.

Κατά την περίοδο αυτή απαγορεύεται η κυκλοφορία, η στάση και η στάθμευση όπου αυτή επιτρέπεται, παντός είδους οχημάτων. Οι εργασίες θα ξεκινούν από την ανατολή του ηλίου και θα ολοκληρώνονται έως τη δύση του ηλίου, έκαστη ημέρα. Σε περίπτωση που υφίστανται επικίνδυνες, για την ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καιρικές συνθήκες (βροχόπτωση, ομίχλη κτλ.), οι εργασίες δεν θα πραγματοποιούνται.

Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την ασφαλή διέλευση των οχημάτων των μονίμων κατοίκων της περιοχής στην ανωτέρω οδό με σκοπό την πρόσβαση τους στις οικίες τους.