Κατηγορίες
στήλες

Το τραγούδι της εβδομάδας (εβδομάδα 46, 2023)

Είναι κάποιες φορές στα τραγούδια που οι δεύτερες ή οι τρίτες εκτελέσεις είναι πολύ καλύτερες από τις πρώτες. Είναι όμως και κάποιες φορές που η πρώτη εκτέλεση είναι πραγματικά αξεπέραστη, επειδή ο ερμηνευτής ή η ερμηνεύτρια είναι πραγματικά φωνάρες.

Όταν δε έρχεται κι η συσσωρευμένη εμπειρία και τα χρόνια, τότε γίνονται θαυματάκια.

Gino Paoli – Sapore di sale