Κατηγορίες
σύλλογοι

Σε Γενική Συνέλευση καλεί ο Σύλλογος Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Προσκυνητών Αγίου Όρους Αλεξάνδρειας και Περιχώρων, καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 4 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Σάββατο και ώρα 6μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

2. Ετήσιος Διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ.

3. Οικονομικός Απολογισμός του Δ.Σ.

4. Έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής.

5. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ.

6. Διάφορα θέματα – προτάσεις