Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις σε δημοτικές οδούς

Συνεχίζονται οι εργασίες ασφαλτόστρωσης δημοτικών οδών στο Δήμο Αλεξάνδρειας, οι οποίες περιλαμβάνουν, εργασίες αποξήλωσης φθαρμένων ασφαλτικών, συμπλήρωση µε 3-Α και κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα.

Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Γκυρίνης, μετά την αυτοψία στο έργο τόνισε:

Συμβάλουμε στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου προς όφελος της βελτίωσης της ζωής των πολιτών του Δήμου Αλεξάνδρειας και με στόχο την αναβάθμιση των κυκλοφοριακών συνθηκών. Η δημιουργία ενός σύγχρονου οδικού δικτύου θα εξασφαλίσει ασφαλέστερες μετακινήσεις στους Δημότες μας και στους επισκέπτες του Δήμου μας.

Προχωράμε με πρόγραμμα στην υλοποίηση των δεσμεύσεών μας”.