Κατηγορίες
μεταφορές - συγκοινωνίες

Τέλος εποχής για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Τέλος εποχής για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., η οποία πλέον αποκτά νέο εμπορικό όνομα και σήμα. Το νέο όνομα της εταιρίας που (σύμφωνα με όσα αναφέρονται στον ιστότοπό της) απασχολεί 637 άτομα προσωπικό και χρησιμοποιεί 1.160 μηχανές έλξης, βαγόνια και φορτάμαξες θα είναι Hellenic Train.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2005, όταν συστήθηκε ως θυγατρική της ΟΣΕ Α.Ε. Την 1η Ιανουαρίου του 2007 ανέλαβε τη λειτουργία και εκμετάλλευση όλων των μεταφορών (επιβατικών, εμπορευματικών, κλπ) ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία.

Το σύνολο των μετοχών της ΤΡΑΙΝΟΣΕ (που κατείχε η ΟΣΕ Α.Ε.) μεταβιβάστηκε το 2008 στο Ελληνικό Δημόσιο. Τον Απρίλιο του 2013, λόγω των Μνημονίων και μέσα από τη γνωστή πλέον εκποίηση των ασημικών της χώρας, το Δημόσιο αναγκάζεται να παραχωρήσει τις μετοχές του στο διαβόητο ΤΑΙΠΕΔ (που γίνεται μοναδικός μέτοχος).

Σχεδόν 4 χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2017 η εταιρία πωλείται στην ιταλική Ferrovie dello Stato Italiane Group (FSI) – και όλοι μιλάνε για… ιδιωτικοποίηση ενώ γνωρίζουν καλά πως η ιταλική FSI ανήκει κατά 100% στο ιταλικό κράτος – για μόλις 45 εκατ. ευρώ. Η πώληση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2017.

Κατά τη παρουσίαση του νέου εμπορικού ονόματος της εταιρίας που έγινε την 1η Ιουλίου 2022, οι Ιταλοί ιδιοκτήτες ανακοίνωσαν την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με ελληνικά πανεπιστήμια, να εισάγουν νέες τεχνολογίες καθώς και να θέσουν σε λειτουργία δρομολόγια για ιστορικούς και πολιτιστικούς λόγους.

podcasts Περισκόπηση