Κατηγορίες
Πολιτικά κόμματα

Συγκροτήθηκε η Ν.Ε. Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής

Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Νομαρχιακής επιτροπής Ημαθίας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής κατόπιν σύγκλισης του οργάνου από το πρώτο σε σταυρούς εκλεγμένο μέλος της, Τσιχλακίδη Σάββα. Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν όλα τα εκλεγμένα μέλη, όπως προέκυψαν από τις εκλογές ανάδειξης της 8/5/2022.

Έπειτα από τη διαδικασία αναδείχθηκε ομόφωνα νέος γραμματέας ο Σάββας Τσιχλακίδης.

Στη θέση του αναπληρωτή γραμματέα εκλέχθηκε ο Φώτης Φωτιάδης.

Υπεύθυνος οργανωτικού τομέα είναι ο Γιώργος Κόγιας και υπεύθυνη επικοινωνίας και ΜΜΕ η Μαρία Καραγιαννίδου.

Υπενθυμίζεται ότι το όργανο αποτελείται από 11 μέλη.

•               Τσιχλακίδης Σάββας

•               Φωτιάδης Φώτης

•               Μαυρόπουλος Σωτήρης

•               Καραγιαννίδης Αντώνης

•               Καραγιαννίδου Μαρία

•               Παπαδημητρίου Αναστασία

•               Σακαλή Μαρία  

•               Φωτοπούλου Αθηνά

•               Χασιώτης Μιχάλης

•               Κόγιας Γιώργος

•               Γιοβανόπουλος Γρηγόρης

Στην πρώτη συνεδρίαση της Ν.Ε. το παρών έδωσαν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, Δημήτρης Ταχματζίδης και Ολυμπία Αποστόλου (που είναι μέλος και του Πολιτικού Συμβουλίου).