Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Σύμβαση για Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας υπέγραψε ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Υπογράφηκε στο Δημαρχείο Αλεξάνδρειας η σύμβαση για την “Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας”, μεταξύ του δημάρχου Αλεξάνδρειας, Παναγιώτη Γκυρίνη και του ανάδοχου κ. Μάνου Αναστάσιου, ενεργώντας με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας “DOTSOFT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ & ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Α.Ε.”.

Όπως ανέφερε ο δήμαρχος, η “Προμήθεια συστημάτων έξυπνης πόλης και βιώσιμης κινητικότητας” (προϋπολογισμού μελέτης 197.856,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) στον Δήμο Αλεξάνδρειας είναι ενταγμένη στο πλαίσιο του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» της πράξης «ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ», που έχει ενταχθεί στη Δράση «Αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση και λειτουργία σύγχρονων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η παρούσα προμήθεια αφορά:

Σύστημα ελέγχου θέσεων στάθμευσης,

Σύστημα παροχής ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο (free wifi),

Σύστημα ελέγχου πληρότητας κάδων,

Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων,

Ψηφιακές πινακίδες,

Ενιαία πλατφόρμα «έξυπνης πόλης» και βιώσιμης κινητικότητας και

Ενιαία εφαρμογή «έξυπνης πόλης» για κινητά τηλέφωνα σε iOS και Android.

Καταλήγοντας, ο Δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυρίνης, δήλωσε ότι: “Σε μια προσπάθεια για καθιέρωση του Δήμου Αλεξάνδρειας ανάμεσα στους πλέον τεχνολογικά αναβαθμισμένους Δήμους, συνεχίζουμε να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε χρηματοδοτήσεις, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών μας”.