Κατηγορίες
κοινωνία

Στο Κοινων. Φαρμακείο Αλεξάνδρειας μαθητές του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ

Την προηγούμενη εβδομάδα, στο χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Αλεξάνδρειας, πραγματοποιήθηκε δράση ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κοινωνικής προσφοράς/αλληλεγγύης των μαθητών/τριών του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας.

Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση των μαθητών/τριών για τη λειτουργία της Δομής και η ενίσχυση της κοινωνικής τους ενσυναίσθησης, καθώς και η ανάδειξη της αναγκαιότητας υιοθέτησης μιας κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς/αλληλεγγύης τόσο από την εκπαιδευτική όσο και την τοπική κοινωνία.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον την ενημέρωση για τη λειτουργία της Δομής και παρέδωσαν φάρμακα και αναλώσιμα είδη που συγκεντρώσαν, προκειμένου να μοιραστούν στους ωφελούμενους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Ας συμβάλουμε όλοι μας και με τον τρόπο που δύναται ο καθένας  στην ενίσχυση της κουλτούρας της κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης, καθώς η αναγκαιότητα αυτής ενεργοποίησης κρίνεται επιτακτική στις μέρες μας.