Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξάνδρειας την Τετάρτη 25 Μαΐου στις 19:00

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου 2022, στις 7 το απόγευμα, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν εγγραφεί για συζήτηση και λήψη απόφασης τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή έκθεσης εσόδων – εξόδων Α΄ τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2022 (Σχετική η αριθμ. 145/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑΛ για απασχόληση στο Δήμο Αλεξάνδρειας κατά την περίοδο 2022-2023. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης: α) αποδοχής ποσού 149.340,00 ευρώ από κεντρικούς αυτοτελείς Πόρους έτους 2022 (Β΄ κατανομή) προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ.Αλεξάνδρειας, β) κατανομής του προαναφερθέντος ποσού στις σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπ/σης Δ.Αεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του αρίθ. 5 & 16 (ενιαίο κατάστημα), καταστήματος που βρίσκεται στη Δημοτική Αγορά Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την εκμίσθωση ή μη α) ισογείου κτίσματος με χρήση αποθήκης & β) ισογείου κτίσματος με χρήση γραφείων που βρίσκονται επί της οδού Αγ.Δημητρίου εντός του αρίθ. 324 οικοπέδου στο Ο.Τ. 180 εμβαδού 43,65 τ.μ. & 35,39 τ.μ. αντίστοιχα Κοινότητας Πλατέος του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ: ΤΖΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ)

6. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από σοβαρή ασθένεια. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή μη προς χρήση, του κλειστού γυμναστηρίου του 2ου Γυμνασίου – Λυκείου Αλεξάνδρειας στον Α.Σ. ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ «ΑΘΛΟΣ» για την πραγματοποίηση του 9ου Θερινού ¨καμπ¨ (Ιούλιος 2022). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ) 8. Συγκρότηση Α/θμιων και β/θμιων Συμβουλίων Επιθεώρησης Κινηματογράφων – Θεάτρων και λοιπών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)