Κατηγορίες
αγροτικά

Ενημέρωση για συμπληρωματική εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπωροκηπευτικών

Από τη ΔΑΟΚ Π.Ε. Ημαθίας ανακοινώθηκε:

Κάθε ενδιαφερόμενος (εξαγωγείς, εισαγωγείς, χονδρέμποροι, λιανέμποροι, παραγωγοί) που θέλει να κάνει συμπληρωματική εγγραφή νωπών οπωροκηπευτικών και συσκευαστηρίων, πέρα από την κατάθεση της αίτησης αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία μας, δύναται να υποβάλει σκαναρισμένα ψηφιακώς, στην Υπηρεσία μας στο e-mail daokima@imathia.pkm.gov.gr :

  • Την τυποποιημένη Αίτηση – Δήλωση
  • Τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. Ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης εγκαταστάσεων κατατεθειμένο στην εφορία, δήλωση ασφάλισης φυτικής παραγωγής και άλλα ) εφόσον απαιτούνται
  • Υπεύθυνη Δήλωση αναφέροντας στο κείμενο ότι «όλα τα στοιχεία που δόθηκαν, για την εγγραφή στο Μητρώο Εμπόρων Νωπών Οπ/κων είναι αληθή»

Τα σκαναρισμένα έγγραφα πρέπει να αποστέλλονται τουλάχιστον μία εργάσιμη μέρα πριν τη αποστολή, παραλαβή φορτίων από χώρες της Ε.Ε. ή την εξαγωγή, εισαγωγή από τρίτες χώρες νωπών οπωροκηπευτικών.