Κατηγορίες
κοινωνία σχολεία

Στο 2o Δημοτικό Σχολείο Μελίκης δράση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας

Το «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά» του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού, σε συνεργασία με το 2o Δημοτικό Σχολείο Μελίκης, διοργάνωσαν και υλοποίησαν τη Δευτέρα 4 Απριλίου 2022, το βιωματικό εργαστήριο ευαισθητοποίησης με θέμα: “Συναισθήματα- Επικοινωνία- Επίλυση Συγκρούσεων”. Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης και η εκπαιδευτικός του τμήματος.

Η δράση υλοποιήθηκε από τις ψυχολόγους του «Κέντρου Κοινότητας Δήμου Αλεξάνδρειας με Παράρτημα Ρομά», κα Παπαδοπούλου Δέσποινα και κα Τασσιοπούλου Μαρία και είχε ως στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών στα συναισθήματα και στην ψυχοεκπαίδευση στην επικοινωνία και την επίλυση συγκρούσεων, με τη χρήση βιωματικών δραστηριοτήτων.