Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Ξεκινούν οι δηλώσεις για τον παγετό της 21ης Μαρτίου

Ξεκινούν οι δηλώσεις για όσους παραγωγούς, έχουν υποστεί ζημιά από παγετό στις 21-03-2022, σε κηπευτικά (σε συνεννόηση με τον επόπτη) και δενδρώδεις καλλιέργειες (για είδη και ποικιλίες που βρίσκονταν σε καλυπτόμενο ασφαλιστικά στάδιο, σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης φυτικής παραγωγής του ΕΛΓΑ (άρθρο 6.Γ.1).

  • Για το αγρόκτημα ΛΟΥΤΡΟΥ, οι δηλώσεις θα υποβάλλονται από τους παραγωγούς απογευματινές ώρες μέχρι και την Παρασκευή 15 Απριλίου 2022, κλείνοντας ραντεβού στο τηλ.2333350157.

Για τη συμπλήρωση της δήλωσης θα πρέπει οι παραγωγοί να προσκομίζουν τη Δήλωση καλλιέργειας ΟΣΔΕ (Δήλωση για τον ΕΛΓΑ) 2021.