Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος»

Ο Συλλόγος Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος» ευχαριστεί θερμά το ΔΣ και τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Βέροιας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, κ. Παύλο Πυρινό, για τη σημαντική προμήθεια τροφίμων και άλλων βασικών ειδών, προς κάλυψη καθημερινών αναγκών του Ξενώνα Βραχείας Διαμονής της δομής του.

“Κάθε ευγενική χορηγία ή δωρεά κοινωνικής αναφοράς φορέων, συλλόγων και συμπολιτών μας συμβάλλει καθοριστικά στην ενίσχυση του έργου μας, με την αναβάθμιση του μέσου όρου της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων μας και προάγει σημαντικά τον τοπικό μας πολιτισμό!” αναφέρεται στην ανακοίνωση του Συλλόγου