Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Ανακάλεσε τον ορισμό του Σ. Κούγκα ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας

Στην ανάκληση της απόφασης ορισμού του Σάκη Κούγκα στη θέση του αντιδημάρχου προχώρησε σήμερα Πέμπτη 7 Απριλίου 2022 ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας, Παναγιώτης Γκυρίνης.

Στη σχετική απόφαση που κοινοποιείται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης καθώς και στον αντιπεριφερειάρχη Ημαθίας και στον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας αναφέρεται ότι ο ορισμός του Σ. Κούγκα ανακαλείται από τις 7/4/2022 για τους παρακάτω λόγους:

α. κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί αυτοβούλως χωρίς να συνεργάζεται με τον Δήμαρχο, τον οποίο πρέπει να επικουρεί και δεν τον ενημερώνει για πολλές από τις κινήσεις του σχετικές με τα θέματα της αρμοδιότητάς του.

β. με σκοπό τη συνεχή αυτοπροβολή του εμπλέκεται και ενεργεί σε θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του Δημάρχου ή των λοιπών Αντιδημάρχων.

γ. της συχνής αντιπαράθεσης με φανερή την διάθεση αντιπολιτευτικής σκοπιμότητας, παρότι είναι Αντιδήμαρχος, σε σοβαρές λειτουργικές αρμοδιότητες, ενέργειες οι οποίες δεν συνάδουν με το αξίωμα που έφερε και τη φιλοσοφία του άρθρου 59 παρ. 1 του ν. 3852/2010.

δ. διαπιστώνεται σοβαρότατο θέμα παντελούς έλλειψης διάθεσης συνεργασίας με το Δήμαρχο, που αναιρεί την εμπιστοσύνη και την αρχή της επικουρικότητας στα καθήκοντα του Δημάρχου από πλευράς Αντιδημάρχων.

ε. το ύφος της επικοινωνίας με το προσωπικό του Δήμου, δεν συνάδει στο ελάχιστο με την ηθική δεοντολογία που εφαρμόζει η δημοτική αρχή στην άσκηση των καθηκόντων της και προκάλεσε ζητήματα δυσλειτουργίας στην υπηρεσία.

στ. επιδεικνύει μια ανάρμοστη, προσβλητική και προκλητική συμπεριφορά και το δηλώνει δημόσια προς το πρόσωπο του Δημάρχου αμφισβητώντας έμπρακτα το θεσμικό του ρόλο.

ζ. αν και του ζητήθηκε από το Δήμαρχο να υποβάλει την παραίτησή του δεδομένου ότι έχει καταστεί αδύνατη πλέον η όποια συνεργασία μαζί του, μέχρι σήμερα δεν το έχει πράξει, με αποτέλεσμα να παρουσιάζονται συχνά φαινόμενα δυσλειτουργίας στο έργο της Δημοτικής Αρχής.

Το αιτιολογικό της απόφασης του δημάρχου καταλήγει: “Λόγω των ανωτέρω διαταράσσεται η συνοχή και η καλή λειτουργία των μελών, με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της Δημοτικής Αρχής.”

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην απόφαση, μέχρι τον ορισμό του νέου αντιδημάρχου οι αρμοδιότητες (θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κτηματολογίου και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου) θα ασκούνται από τον Δήμαρχο.