Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο από το ΕΕΕΕΚ Αλεξάνδρειας

Η Διεύθυνση και ο σύλλογος διδασκόντων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αλεξάνδρειας επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά το ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ Ημαθίας και συγκριμένα τον προϊστάμενο κ. Ταϊλαχίδη Σάββα, για την άμεση ανταπόκριση της ικανοποίησης του αιτήματος μας, που αφορούσε την επιμόρφωση του προσωπικού.

Τη Δευτέρα 28/02/2022 πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως δίωρη ενδοσχολική επιμόρφωση με θέμα “Κίνητρα μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρία: Διερεύνηση και αξιοποίηση ευρημάτων”.