Κατηγορίες
ευχαριστήρια

Ευχαριστήριο από “Τα Παιδιά της Άνοιξης”

Ο Φιλανθρωπικός μη Κερδοσκοπικός Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Νομού Ημαθίας, το Μικτό Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας, Απασχόλησης και Κατάρτισης ΑμεΑ «Τα παιδιά της Άνοιξης», οι ωφελούμενοι και το προσωπικό, ευχαριστούν θερμά:

• Τoν κύριο Μπουζίνη Στέργιο για τη χρηματική δωρεά προς το Σύλλογο για την ανέγερση του νέου Κ.Δ.Η.Φ.

• Το Σύλλογο Δικαστικών Υπαλλήλων Ν. Ημαθίας για τη χρηματική δωρεά προς το Σύλλογο για την ανέγερση του νέου Κ.Δ.Η.Φ.

• Ανώνυμη οικογένεια από τη Βέροια για τη χρηματική δωρεά εις μνήμη της εκλιπούσης Παρθένας Αντωνιάδου.

• Ανώνυμος κύριος από την Αλεξάνδρεια για τη χρηματική δωρεά προς το Σύλλογο για την ανέγερση του νέου Κ.Δ.Η.Φ.

• Την κυρία Πασχώνη Ευαγγελία για τη χρηματική δωρεά προς το Σύλλογο για την ανέγερση του νέου Κ.Δ.Η.Φ.

• Τη NOVACERT ΕΠΕ για τη δωρεά τεσσάρων καρεκλών γραφείου για το Κ.Δ.Η.Φ.

• Τον Εμπορικό Σύλλογο Αλεξάνδρειας για την προσφορά πρωινού για τη διατροφή των ωφελούμενων.

• Ανώνυμο κατάστημα από την Αλεξάνδρεια για τη συνεχή προσφορά γευμάτων προς τους ωφελούμενους.

• Ανώνυμη κυρία από τη Βέροια για την προσφορά πρωινού προς τους ωφελούμενους εις μνήμη προσφιλών προσώπων.