Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Ενημέρωση από το Δήμο Νάουσας για τα μη αστικά απορρίμματα και τα οικόπεδα

Η υπηρεσία Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νάουσας ενημερώνει ότι τα μη αστικά απορρίμματα (ογκώδη-πράσινα-αδρανή και ειδικότερα έπιπλα, στρώματα, κλαδιά, φύλλα, χόρτα, μπάζα κλπ) δεν είναι δυνατό να συλλέγονται από τα ίδια οχήματα, με τα οποία πραγματοποιείται η καθημερινή αποκομιδή των απορριμμάτων.

Τα απορρίμματα αυτά, σε καμία περίπτωση, δεν θα πρέπει να αποτίθενται στον δρόμο ή δίπλα σε κάδους απορριμμάτων, προς αποκομιδή.

Για τον λόγο αυτόν καλούνται οι δημότες, όταν διαθέτουν τέτοιου είδους απορρίμματα, να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Νάουσας για την αποκομιδή τους, στο τηλέφωνο 2332350368 (Προϊστάμενος Υπηρεσίας Καθαριότητας κ. Γιώργος Τανούσης, Δευτέρα έως Παρασκευή).

Οικόπεδο χόρτα

Επίσης, ο Δήμος Νάουσας απευθύνει έκκληση στους ιδιοκτήτες οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων, ώστε να προβούν στον καθαρισμό τους, στην αποψίλωση και απομάκρυνση βλάστησης από τους συγκεκριμένους χώρους, καθώς και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, με σκοπό την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.