Κατηγορίες
σύλλογοι

Γενική Συνέλευση στα “Παιδιά της Άνοιξης” στις 9 Μαρτίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλανθρωπικού μη Κερδοσκοπικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Ν. Ημαθίας, σε εφαρμογή του άρθρου 19 του ισχύοντος καταστατικού, συγκαλεί τα μέλη του σε ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει στις 9 Μαρτίου 2022 (ώρα 4 μ.μ.), στο ΚΔΗΦ ΑμεΑ “Τα Παιδιά της Άνοιξης”

Τα θέματα της Ημερησίας Διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Παρουσίαση Απολογισμού και ειδικού Απολογισμού επιχορηγήσεων έτους 2021, συζήτηση επ’ αυτού και έγκρισή του.

2. Παρουσίαση έκθεσης πεπραγμένων Απολογισμού για το έτος 2021 , συζήτηση επ΄ αυτής και έγκρισή της.

3. Ενημέρωση για την πορεία ανέγερσης του νέου ΚΔΗΦ στην Πατρίδα Βέροιας.

4. Προτάσεις – Συζήτηση (πλην των προεγκριθέντων θεμάτων).

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ταμειακά τακτοποιημένων μελών, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού.

Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη, θα θεωρούνται όσα δεν καθυστέρησαν τις συνδρομές τους πέραν των τριών ετών χωρίς σοβαρή αιτία, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ισχύοντος καταστατικού.

Σε περίπτωση μη επιτεύξεως απαρτίας (σύμφωνα με το άρθρο 19. του ισχύοντος καταστατικού) η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 16 Μαρτίου 2022 , στον ίδιο χώρο και με την ίδια ημερήσια διάταξη και ώρα έναρξης 16.00 μ.μ.

Επισημαίνεται ότι για την δεύτερη Γ.Σ. δεν απαιτείται η προαναφερόμενη απαρτία σύμφωνα με το άρθρο 19 του ισχύοντος καταστατικού.

Καλούνται όλα τα μέλη του σωματείου να προσέλθουν στην Γενική Συνέλευση αυτή, καθώς η παρουσία τους κρίνεται απαραίτητη.

Όσοι προσέλθουν θα πρέπει βάσει του ΦΕΚ Β’5138/05.11.2021

α) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,

β) είτε να επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης,

γ) είτε να έχουν αρνητικό για κορωνοϊό COVID-19 PCR (72 ωρών) ή rapid test (48 ωρών).