Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων στήριξης για υποβολή στο μέτρο 11 “Βιολογική Γεωργία”

Ο Δήμος Αλεξάνδρειας ενημερώνει ότι δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης προς ένταξη στο Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020.

Το Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία» έχει στόχο να προσφέρει δημόσια αγαθά που συμβάλλουν στη προστασία του περιβάλλοντος και την καλή διαβίωση των ζώων.

Η Δημόσια Δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 490 εκατ. ευρώ και αφορά στη στήριξη:

  • Επιλέξιμων αροτραίων καλλιεργειών, 116 εκατ. ευρώ
  • Επιλέξιμων μόνιμων καλλιεργειών, κηπευτικών και αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών, 210 εκατ. ευρώ
  • Επιλέξιμων εκτροφών (βοοειδών και αιγοπροβάτων), 130 εκατ. ευρώ
  • Επιλέξιμων κατεχόμενων κυψελών και παραφυάδων, 34 εκατ. ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι αφού λάβουν γνώση της αναλυτικής πρόσκλησης και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα βιολογικής γεωργίας, πρέπει να υποβάλουν αίτηση στήριξης – φάκελο υποψηφιότητας ηλεκτρονικά από 16-02-2022 έως και 16-03-2022.

Την αναλυτική πρόσκληση του μέτρου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από τους δικτυακούς τόπους του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων www.minagric.gr, και www.agrotikianaptixi.gr.