Κατηγορίες
Δικαιοσύνη

Συνεχίζουν να απέχουν από τους πλειστηριασμούς 1ης κατοικίας οι δικηγόροι της Ημαθίας

Την παράταση της αποχής των μελών του από την άσκηση των καθηκόντων τους έως και τις 28-2-2022, από την εκτελεστική διαδικασία για επίσπευση πλειστηριασμών, με εντολείς Τράπεζες ή Εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων κατά της πρώτης κατοικίας των ευάλωτων νοικοκυριών (όπως ορίζονται με το Ν. 4738/2020) αποφάσισε ομόφωνα Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Βέροιας.

Όπως αναφέρουν οι δικηγόροι, μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης και δεν έχει θεσπιστεί δια νόμου δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων ενώ η συγκεκριμένη απόφαση ελήφθη σε εκτέλεση απόφασης της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας που λήφθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2021.