Κατηγορίες
εργασία

Θέση εργασίας στην ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ

Από την ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, εταιρία με παρουσία 25 ετών στον τομέα της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων – παραγωγής ειδών διατροφής και με συνεχή σταθερά ανοδική πορεία στην ελληνική και διεθνή αγορά, ZHTΕΙΤΑΙ

ΒΟΗΘΟΣ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΥ

Προσόντα:
– γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή (θα εκτιμηθεί γνώση χειρισμού προγραμμάτων διαχείρισης αποθήκης)
– καλή γνώση αγγλικής γλώσσας
Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση είναι επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη.

Οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από πρόσφατη φωτογραφία και φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας).
Βιογραφικά σημειώματα να αποστέλλονται στο email info@almifoods.gr
Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800