Κατηγορίες
εργασία

Θέσεις εργασίας στην ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ, στην Αλεξάνδρεια

Από την εταιρία ΑΛΜΗ ΑΒΕΕ ζητούνται για μόνιμη εργασία, για την κάλυψη των αναγκών της μονάδας παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρεια – Κρύας Βρύσης:

• Εργάτες (άνδρες) για το τμήμα παραγωγής

Θα συνεκτιμηθεί εμπειρία στο χειρισμό μηχανημάτων παραγωγής – επεξεργασίας τροφίμων.

* Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις στη μονάδα παραγωγής που βρίσκεται στο 5ο χλμ Αλεξάνδρειας – Κρύας Βρύσης, έως και την 31 Ιανουαρίου 2022.

* Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από φωτοτυπία ταυτότητας ή φωτοτυπία διαβατηρίου (με την άδεια εργασίας)

*Βιογραφικά μπορούν να αποστέλλονται στο email info@almifoods.gr

Πληροφορίες – τηλέφωνο επικοινωνίας: 233 302 7800


ΓΕΩΠΟΝΟΙ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΓΕΩΠΟΝΟΙ ( ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) για το ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

για μόνιμη αλλά και ΕΠΟΧΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (5 μηνών)

Επιθυμητά προσόντα : Εμπειρία σε ελέγχους (παραλαβή) γεωργικών προϊόντων, γραμμών διαλογής καθώς και σε παραγωγή βιομηχανίας τροφίμων,

ικανότητες διοίκησης εργατικού προσωπικού, ηλικία έως 45 ετών.

Γνώση Η/Υ & γνώση Αγγλικής γλώσσας θα εκτιμηθούν .

Βιογραφικά μέχρι 15.01.2022

Fax : 2333027806

E-mail : info@almifoods.gr