Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 13 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου Αλεξάνδρειας

Διπλή θα είναι η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξάνδρειας, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021. Μια Ειδική Συνεδρίαση (στις 6 το απόγευμα) στην οποία θα συζητηθεί ο προϋπολογισμός εσόδων-εξόδων Δήμου Αλεξάνδρειας οικονομικού έτους 2022 και το σχέδιο του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ.) Δήμου Αλεξάνδρειας για το έτος 2022.

Στη 2η συνεδρίαση (χαρακτηρισμένη ως τακτική, που θα ξεκινήσει με τη λήξη της ειδικής συνεδρίασης) θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την λύση ή μη της μίσθωσης των αριθ. 209Β & 123 αγροτεμαχίων έκτασης 11.625 τ.μ. & 16.000 τ.μ. αντίστοιχα που βρίσκονται στην Κοινότητα Λιανοβεργίου του Δήμου Αλεξάνδρειας

2. Χορήγηση αδείας διενέργειας τεχνικών ψυχαγωγικών παιγνίων μέσα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στον κ. Πάσχο Ηλία του Σπυρίδωνα

3. Λήψη απόφασης περί : α) ορισμού εκ νέου αναπληρωτή του Δημάρχου κ. Γκυρίνη Παναγιώτη, τακτικού μέλους, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ημαθίας β) ορισμού νέας 3μελούς επιτροπής παραλαβής, στο πλαίσιο υλοποίησης του νέου έργου ΤΕΒΑ ΙΙ που είχε συστήσει ο Δήμος Αλεξάνδρειας στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην Κοινωνική Σύμπραξη της Π.Ε. Ημαθίας για την υλοποίηση του Ε.Π. “Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή (ΕΠ Ι) για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD)” γ) ορισμού Υπευθύνου Αποθήκης βάση του Ν. 4412/2016 , δ) ορισμού Υπευθύνου διανομής και ε) ορισμού υπεύθυνου επικοινωνίας

Και οι δυο συνεδριάσεις θα γίνουν με τηλεδιάσκεψη.