Κατηγορίες
κοινωνία

Νάουσα: παράταση για τις αιτήσεις για Κοινωνικό Παντοπωλείο και Φαρμακείο

Παρατείνεται έως την Τετάρτη 29-12-2021 η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προς ένταξη στην «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ).

Ειδικότερα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

-Να είναι κάτοικοι στα όρια του Δήμου Νάουσας

-Να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου (ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα)

-Δικαιούχοι/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας

Για περισσότερες πληροφορίες, που αφορούν στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Νάουσας, τηλ. 2332029936 και 2332029915.