Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας Ημαθία

Νάουσα: ξεκίνησαν αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικό Παντοπωλείο

Ξεκίνησε την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των δικαιούχων που πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προς ένταξη στην «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας» που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Στόχος της Πράξης είναι η αντιμετώπιση του φαινομένου της ακραίας φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσω της υποστήριξης ομάδων του τοπικού πληθυσμού, που πλήττονται ή απειλούνται από την φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Επισημαίνεται ότι στα προγράμματα των Κοινωνικών Δομών έχουν δικαίωμα συμμετοχής άτομα που διαβιούν κάτω από το όριο της φτώχειας (όπως αυτό ορίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ).

Οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωνα συμμετοχής θα πρέπει:

-να είναι κάτοικοι στα όρια του Δήμου Νάουσας,

-να ανήκουν στις Ομάδες Στόχου (ευρισκόμενοι σε κατάσταση φτώχειας/απειλούμενοι από φτώχεια (βάσει της οικονομικής τους κατάστασης – ετήσιο εισόδημα, δικαιούχοι/αιτούντες διεθνούς προστασίας).

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι:

-αίτηση συμμετοχής,

-φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (διπλής όψεως) ή φωτοαντίγραφο διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ ή φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής (για Δικαιούχους/Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή φωτοαντίγραφο δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία (για Δικαιούχους/Αιτούντες διεθνούς προστασίας) ή Φωτοαντίγραφο δελτίου αιτήσαντος άσυλο (για Δικαιούχους/ Αιτούντες διεθνούς προστασίας).

-βεβαίωση μόνιμης κατοικίας,

-πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,

-φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος,

-βεβαίωση από το Κέντρο Κοινότητας Νάουσας περί ένταξης ή μη στο Πρόγραμμα ΤΕΒΑ (δίδεται από την υπηρεσία),

-θα προσκομίζεται κάρτα ανεργίας (εάν υπάρχει),

-οι αριθμοί ΑΜΚΑ όλων των μελών μιας οικογένειας.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων θα γίνεται με αυτοπρόσωπη παρουσία του ωφελούμενου και όχι ηλεκτρονικά, με προγραμματισμένο ραντεβού. Η προσέλευση των ενδιαφερόμενων θα γίνεται με την επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή rapid test και με την απαραίτητη χρήση μάσκας.

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά στην Δομή Στήριξης (Κτίριο Λόγγου Τουρπάλη Τ.Κ. 59200 Νάουσα), από την Τετάρτη 1η Δεκεμβρίου έως την Τρίτη 14 Δεκεμβρίου και ώρες 10:00 -14:00. Επισημαίνεται ότι μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησής τους, διάρκειας τουλάχιστον 15 ημερών.

Για περισσότερες πληροφορίες, που αφορούν στην διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα του Κοινωνικού Παντοπωλείου – Κοινωνικού Φαρμακείου του Δήμου Νάουσας, 2332029936 και 2332029915.