Κατηγορίες
Δήμος Νάουσας

Μια ημέρα νωρίτερα οι λαϊκές της Νάουσας λόγω των εορτών

Ο Δήμος Νάουσας ενημερώνει ότι θα μεταφερθούν οι ημέρες διενέργειας λαϊκών αγορών του δήμου, τη εορταστική περίοδο.

Σύμφωνα με την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής (υπ’ αριθμ. απόφαση 42/2021), για τις ημέρες λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αποφασίστηκε:

-η μεταφορά της ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Νάουσας, από το Σάββατο 25/12/2021 σε Παρασκευή 24/12/2021,

-η μεταφορά της ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς της Κοινότητας Νάουσας, από το Σάββατο 1/1/2022 σε Παρασκευή 31/12/2021,

-η μεταφορά της ημέρας διενέργειας λαϊκής αγοράς Κοινότητας Επισκοπής από Πέμπτη 6-1-2022 σε Τετάρτη 5-1-2022.