Κατηγορίες
μεταφορές - συγκοινωνίες

Και ψηφιακά πλέον οι ανανεώσεις – αντικαταστάσεις άδειας οδήγησης

Ηλεκτρονικά γίνονται οι αιτήσεις για ανανεώσεις των αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας των οχημάτων και στις 13 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας.

Συγκεκριμένα, μέσω του gov.gr είναι στη διάθεσή των πολιτών μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, όπως:

Άδειες Οδήγησης

  • Επισκόπηση και πληροφορίες Άδειας Οδήγησης
  • Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης
  • Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς
  • Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω κλοπής/απώλειας
  • Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για άδειες οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ
  • Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Άδειες Κυκλοφορίας

  • Επισκόπηση και πληροφορίες οχημάτων
  • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας λόγω απώλειας/κλοπής/φθοράς

Όλα τα παραπάνω οι πολίτες μπορούν να τα κάνουν στη διεύθυνση https://drivers-vehicles.services.gov.gr – η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του taxis. Όσον αφορά τις άδειες κυκλοφορίας, σε πρώτη φάση εξυπηρετούνται τα φυσικά πρόσωπα που έχουν στην πλήρη κυριότητά τους το όχημα.