Κατηγορίες
τηλεόραση

Μέχρι 15/11 αιτήσεις για δωρεάν εξοπλισμό λήψης τηλεοπτικού σήματος

Μεταξύ των 4.079 περιοχών που βρίσκονται εκτός τηλεοπτικής κάλυψης είναι το Νεόκαστρο, η Τριλοφιά και η Μονή Αγ. Αθανασίου Σφηνίσσης και απ’ το Δήμο Αλεξάνδρειας έγινε γνωστό ότι οι περιοχές αυτές είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα με το οποίο οι κάτοικοι τους επιχορηγούνται ώστε να αποκτήσουν εξοπλισμό για να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε τηλεοπτικό σήμα των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών ελεύθερης λήψης εθνικής εμβέλειας.

Μέσω δράσης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν – μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021 – να κάνουν αίτηση που αφορά την:

 • επίγεια ευρυεκπομπή
 • δορυφορική ευρυεκπομπή
 • σταθερή ή κινητή ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο

Για τα παραπάνω ισχύουν:

 • χορήγηση και εγκατάσταση του απαραίτητου ευρυζωνικού εξοπλισμού όπου απαιτείται
 • 8 χρόνια πρόσβασης σε προγράμματα εθνικής και τοπικής εμβέλειας
 • 8 χρόνια εγγύησης εξοπλισμού και της εγκατάστασης του όταν αυτός απαιτείται
 • ελεύθερη επιλογή παρόχου

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 01.11.2021 έως 15.11.2021.

Γενικά δικαιολογητικά:

 • προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet
 • αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος μόνιμης κατοικίας
 • ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
 • αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου

Προσοχή:

 1. η επιδότηση αφορά σε νοικοκυριά και όχι σε μεμονωμένους δικαιούχους ή επιχειρήσεις και αφορά αποκλειστικά στο συγκεκριμένο ακίνητο που δηλώθηκε στην αίτηση
 2. το ποσό της επιδότησης δίνεται απευθείας στον πάροχο που θα επελέγη μετά από εξουσιοδότηση του αιτούντα/της αιτούσας
 3. την αίτηση υποβάλουν και όσοι από τους δικαιούχους των νοικοκυριών θέλουν να διορθώσουν λανθασμένα στοιχεία παλαιότερης αίτηση στο πλαίσιο της δράσης

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή.

Εάν είστε μόνιμος κάτοικος σε «Λευκή Περιοχή», μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ψηφιακά, προκειμένου να ενταχθείτε στο πρόγραμμα επιδότησης. Εάν δεν επιθυμείτε να την υποβάλετε ψηφιακά, μπορείτε να εξυπηρετηθείτε στο ΚΕΠ της περιοχής κατοικίας σας.

Για να καταθέσετε την αίτηση ψηφιακά (white-areas.gov.gr) θα χρειαστείτε μόνο:

 • Τους κωδικούς σας taxisnet
 • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Για να καταθέσετε την αίτηση σε ΚΕΠ, θα χρειαστείτε μόνο:

 • Το δελτίο της αστυνομικής σας ταυτότητας
 • Τον ενδεκαψήφιο αριθμό Παροχής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή για το διάστημα 01.11.2021 – 15.11.2021. Για οποιοδήποτε πρόβλημα παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Γραφείο Αρωγής Χρηστών στο τηλέφωνο 215215-7840 Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00 ή με e-mail στη διεύθυνση helpdesk@tvcoverage.gr.

Για τη διευκόλυνση των δικαιούχων, λειτουργεί help desk της δράσης. Η επικοινωνία γίνεται είτε μέσω e-mail στο support@tvcoverage.gr είτε από Δευτέρα έως Παρασκευή 09.00-17.00 στο τηλέφωνο 215 2157840.

Η δράση υλοποιείται από την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET).

Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, τα στοιχεία της κύριας και μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου αντλούνται από τις βάσεις δεδομένων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΑΑΔΕ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.