Κατηγορίες
Γεωργία - κτηνοτροφία - αγροτικά θέματα

Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων: “Οικονομικά μέτρα ενίσχυσης παγετόπληκτων επιχειρήσεων”

Δικαιώθηκαν οι προσπάθειες του Επιχειρηματικού κόσμου (Επιχειρήσεων Συνεταιριστικού και Ιδιωτικού τομέα) για την δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα επιτρέψει την οικονομική τους ενίσχυση για τις ζημίες που υπέστησαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς του 2021.

Συγκεκριμένα ψηφίστηκε από την Βουλή σχετική τροπολογία που κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία ενισχύονται οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία και υπέστησαν μεγάλες οικονομικές απώλειες, οι οποίες επιδεινώθηκαν από τις δυσμενείς επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών εντός του 2021.

Με την συγκεκριμένη ρύθμιση παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης με την μορφή επιχορήγησης , τα δε ποσά που θα χορηγηθούν θα είναι αφορολόγητα, ανεκχώρητα και ακατάσχετα στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων και επίσης δεν θα συμψηφίζονται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Η νομοθετική αυτή ρύθμιση έρχεται ως αποτέλεσμα της σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών με την συμμετοχή του Υφυπουργού κ. Απόστολου Βεσυρόπουλου, του Υφυπουργού κ. Χρήστου Τριαντόπουλου , των βουλευτών κ. Λάζαρου Τσαβδαρίδη και κ. Διονυσίου Σταμενίτη, εκπρόσωπων της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Πυρηνόκαρπων, του Επιμελητηρίου Ημαθίας και υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με ειδική Υπουργική απόφαση που θα ακολουθήσει, θα καθοριστούν οι λεπτομέρειες εφαρμογής όπως , οι δικαιούχοι, η μεθοδολογία προσδιορισμού του ύψους της ενίσχυσης, οι προϋποθέσεις χορήγησης, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης και ο τρόπος καταβολής, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, οι διαδικασίες ελέγχων, η διαδικασία ανάκτησης και βεβαίωσης τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του ψηφισθέντος νόμου. Η ρύθμιση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει την αποτελεσματικότητα που κάθε φορά μπορεί να προκύπτει, όταν υπάρχουν οργανωμένοι κοινωνικοί μηχανισμοί προώθησης των αιτημάτων, ικανή πολιτική ηγεσία και εκπρόσωποι, που ακούν και στηρίζουν τα αιτήματα.

Τα επόμενα βήματα θα αφορούν την διαμόρφωση των σχετικών αποφάσεων υλοποίησης της νομοθετικής ρύθμισης, κατά τρόπο που δεν θα δημιουργήσει ζητήματα ανακτήσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Πυρηνοκάρπων θα παρακολουθεί τις εξελίξεις και στον βαθμό που της επιτρέπεται, θα παρεμβαίνει.