Κατηγορίες
κοινωνία παιδεία

Δράση για την “Έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις” στο ΓΕΛ Πλατέος – Κορυφής

Την Τετάρτη 24/11/2021 οι μαθητές της α’ τάξης του ΓΕΛ Πλατέος Κορυφής συμμετείχαν βιωματικά στο πρόγραμμα «έμφυλη βία στις συντροφικές σχέσεις». Το πρόγραμμα αυτό οργανώνεται από το κέντρο Συμβουλευτικής υποστήριξης Γυναικών Δήμου Βέροιας και υλοποιείται από τις εμψυχώτριες Χαρούλα Νατσιοπούλου (κοινωνική λειτουργός), Έφη Τσαπαροπούλου (ψυχολόγος), Σταυρούλα Λυμούση (νομική σύμβουλος).

Οι μαθητές με βιωματικό τρόπο διερεύνησαν τις επιπτώσεις τις έμφυλης βίας στις συντροφικές σχέσεις, καθώς εξετάστηκαν ορισμένες διαδεδομένες αντιλήψεις για τη βία. Στόχος της δραστηριότητας ήταν να αποφασίσουν οι μαθητές αν οι αντιλήψεις αυτές αποτελούν πραγματικότητες ή μύθοι.

Η κατανόηση των μύθων και της πραγματικότητας για τη βία μεταξύ των συντρόφων μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές αλλά και όλους μας να εστιάσουμε την προσοχή μας στην υπευθυνότητα του δράστη. Αυτό είναι ένα απαραίτητο βήμα τόσο για την αντιμετώπιση όσο και για την πρόληψη της βίας.

Καθώς η 25η Νοεμβρίου έχει οριστεί ως διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, η δράση αυτή μπορεί να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και να διδάξει στα παιδιά τον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, την ευαισθητοποίηση σε θέματα έμφυλης βίας, το ήθος, την κατανόηση και τις υγιείς σχέσεις.

#HearMeToo