Κατηγορίες
Αλεξάνδρεια

Έρχονται κοινόχρηστα ποδήλατα και στην Αλεξάνδρεια

Σύμβαση για προμήθεια και εγκατάσταση σταθμών κοινόχρηστων ποδηλάτων και στην Αλεξάνδρειας, υπογράφηκε από τον δήμαρχο, Π. Γκυρίνη, και από την ανάδοχο εταιρία.

Η σύμβαση υπογράφηκε στο πλαίσιο της πράξης “Ανοιχτό Κέντρο Εμπορίου Δήμου Αλεξάνδρειας”, έχει προϋπολογισμό 91.536,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει συνολικά 2 σταθμούς ποδηλάτων που θα εξυπηρετούν τους δημότες της περιοχής, με 14 συνολικά θέσεις στάθμευσης-κλειδώματος (7 ανά σταθμό) και 30 ποδήλατα (είκοσι ηλεκτρικά και δέκα συμβατικά), που θα εγκατασταθούν σε κεντρικά σημεία της πόλης, με χρονική διάρκεια παράδοσης από τον ανάδοχο σε δύο (2) μήνες.