Κατηγορίες
εργασία κορωνοϊός

Τι προβλέπεται για τα υποχρεωτικά τεστ κορωνοϊού των εργαζομένων

Οι λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στη συνέχεια, σε γενικές γραμμές όμως να αναφερθεί ότι ανάλογα με την εργασία πρέπει να γίνονται 1 ή 2 τέστ, το κόστος των οποίων βαρύνει τους εργαζόμενους. Τα τεστ μπορεί να είναι είτε με τη μέθοδο μοριακού ελέγχου (PCR) είτε με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία ή σε ιδιώτες ιατρούς.

Στα πρόσωπα που είναι υποχρεωμένα να κάνουν τεστ αλλά δεν συμμορφώνονται επιβάλλεται για κάθε παράβαση της εβδομαδιαίας υποχρέωσής τους διοικητικό πρόστιμο ποσού τριακοσίων ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης (ή εκατόν πενήντα ευρώ για κάθε μη διενεργούμενο διαγνωστικό έλεγχο νόσησης, σε περιπτώσεις μειωμένης απασχόλησης κατά πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω).

Πρόστιμα προβλέπονται και για τους εργοδότες, αν αυτοί απασχολούν προσωπικό με φυσική παρουσία στον τόπο παροχής της εργασίας που έχει βρεθεί θετικό στον κορωνοϊό ή σε περίπτωση μη υποβολής δηλώσεων ή υποβολής ψευδών δηλώσεων.

Oι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν κάθε εβδομάδα μια υπεύθυνη δήλωση στην Εργάνη για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενούς τους. Στην ουσία θα δηλώνουν τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους, πόσα διαγνωστικά τεστ έκαναν την εβδομάδα και αν υπάρχει νόμιμη δικαιολογία (τηλεργασία ή άδεια) για την μη διενέργεια των τεστ.

Από εκεί και πέρα, θα γίνεται μια σειρά από αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις και εάν βρεθούν προβλήματα τότε θα επιβάλλονται (πάλι με αυτόματο σύστημα) τα προβλεπόμενα πρόστιμα. Οι ενστάσεις των εργαζομένων για τα πρόστιμα θα πρέπει να γίνονται μέσα σε 5 ημέρες και η απάντηση για την ένσταση θα δίδεται εντός 15 ημερών (αν απορριφθεί, τότε το πρόστιμο θα βεβαιώνεται και θα αποστέλλεται στην εφορία – αν γίνει δεκτή θα διαγράφεται το πρόστιμο).

Το σχετικό ΦΕΚ μπορείτε να το βρείτε ΕΔΩ.