Κατηγορίες
σύλλογοι

Την 1η Νοεμβρίου η εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. του Εράσμου

Η προγραμματισμένη Εκλογική – Απολογιστική Γενική Συνέλευση για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής του Συλλόγου Κοινωνικής Παρέμβασης «Έρασμος», της 25 Οκτωβρίου 2021, λόγω έλλειψης απαρτίας , μετατίθεται την 1η Νοεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 – 7.00μ.μ. στην αίθουσα του 1ου Ορόφου των γραφείων μας επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 17 στη Βέροια.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Απολογισμός ενημερωτικού, επιμορφωτικού, επιστημονικού και κοινωνικού έργου του Συλλόγου.

2. Οικονομικός Απολογισμός.

3. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής

4. Προτάσεις προγραμματισμού δράσεων.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί όλα τα μέλη να προσέλθουν, κατά τα προβλεπόμενα άρθρα του Σωματείου του ισχύοντος Καταστατικού, στη Συνέλευση και να συμμετάσχουν ενεργά για να διαμορφώσουν από κοινού το μέλλον του Συλλόγου.

Θα τηρηθούν αυστηρά όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας κατά της διασποράς της επιδημικής νόσου COVID19