Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι στο Δήμο Αλεξάνδρειας

Πέντε έμμισθους και έναν άμισθο αντιδήμαρχο θα έχει ο Δήμος Αλεξάνδρειας από τις 7 Σεπτεμβρίου και για έναν χρόνο (μέχρι και τις 6 Σεπτεμβρίου του 2022), καθώς με απόφαση του δημάρχου Αλεξάνδρειας Παναγιώτη Γκυρίνη ορίστηκαν οι νέοι αντιδήμαρχοι.

Στο διοικητικό σχήμα του Δήμου μετέχουν 4 σύμβουλοι από την παράταξη “Ώρα Ευθύνης” του δημάρχου και 2 σύμβουλοι από την παράταξη “Δύναμη Ενότητας και Ελπίδας” που συνεργάζεται.

Οι σύμβουλοι, οι αρμοδιότητες καθώς και οι δημοτικές ενότητες στις οποίες οι αντιδήμαρχοι θα είναι υπεύθυνοι είναι:

1. Στέφανος Δελιόπουλος. Ορίστηκε αντιδήμαρχος Οικονομικών Υπηρεσιών και αντιδήμαρχος με ευθύνη στις Δημοτικές Ενότητες Αλεξάνδρειας και Αντιγονιδών.

2. Νίκος Σαρακατσιάνος. Ορίστηκε αντιδήμαρχος Δόμησης, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και αντιδήμαρχος με ευθύνη στη Δημοτική Ενότητα Μελίκης.

3. Στέφανος Δριστάς. Ορίστηκε αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών, ΚΕΠ και υπεύθυνος για το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας και Πολιτισμού.

4. Σάκης Παντόπουλος. Ορίστηκε αντιδήμαρχος Παιδείας και αντιδήμαρχος με ευθύνη στη Δημοτική Ενότητα Πλατέος.

5. Σάκης Κούγκας. Ορίστηκε αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πολεοδομία και Καθαριότητας, στα θέματα Πολιτικής Προστασίας, Κτηματολογίου και Ακίνητης Περιουσίας του Δήμου.

6. Ιερεμίας Κιοσέογλου. Ορίστηκε αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Πρασίνου και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Από τους έξι, έμμισθες θέσεις καλύπτουν οι πέντε, πλην του Σ. Παντόπουλου. Αναπληρωτής του δημάρχου ορίστηκε ο Στ. Δελιόπουλος.