Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 20 Σεπτεμβρίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, στις 2 μετά το μεσημέρι, θα συνεδριάσει με τηλεδιάσκεψη το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Προς συζήτηση και λήψη απόφασης υπάρχουν τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Κατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινότητας Καμποχωρίου σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνου κίνησης λογαριασμού – Παροχή εξουσιοδότησης για το άνοιγμα του ειδικού λογαριασμού (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Έγκριση απόδοσης εισπραχθέντων εσόδων του ημερήσιου τέλους λαϊκών αγορών από 01-07-2020 έως και 31-12-2020 & από 01-01-2021 έως και 30-06-2021 στην Π.Ε. Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών (Γ΄ κατανομή ) έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για την απόδοση ποσού στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για αντιμετώπιση έκτακτων και άμεσων αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου, από Δημοτικούς Πόρους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

5. Έγκριση υποβολής αιτήματος τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης «Εκμάθηση Ελληνικής Γλώσσας και ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5037927 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την εκ νέου εκμίσθωση του δημοτικού αναψυκτηρίου Ραψομανίκης της Κοινότητας Ξεχασμένης του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

7. Επανυποβολή του θέματος με τίτλο: Ανάκληση της αριθμ. 173/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Συμμετοχή του Δήμου Αλεξάνδρειας στην 19η Πανελλήνια Λαμπαδηδρομία. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

9. Έγκριση ή μη της αριθμ. 6/2021 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τροποποίηση της 144/2009 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την κατάργηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ που έχει παραχωρηθεί διότι ο δικαιούχος έχει αποβιώσει. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

10. Τροποποίηση της υπ΄αριθ. 48/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και αντικατάσταση μέλους επιτροπής. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΠΡΟΕΔΡΟΣ)