Κατηγορίες
Ημαθία

ΔΙΕΚ Νοσοκομείου Βέροιας: μέχρι 10/9 οι εγγραφές στο τμήμα βοηθών νοσηλευτή γενικής νοσηλείας

Από το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νοσοκομείου Βέροιας γίνεται γνωστό τι οι εγγραφές για το τμήμα βοηθών νοσηλευτή γενικής νοσηλείας ξεκίνησαν από την 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου.

Απαραίτητα δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψήφιων καταρτιζομένων Δ.Ι.Ε.Κ αποτελούν τα ακόλουθα:

1. Σχετική αίτηση που θα δίδεται και θα συμπληρώνεται στο Δ. Ι.Ε.Κ

2. πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο Λυκείου ΓΕΛ, ΕΠΑ.Λ, ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ή πτυχίο)

3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης προκειμένου για πολύτεκνο ή τρίτεκνο γονέα ή τέκνο πολύτεκνης ή τρίτεκνης οικογένειας ή μονογονεϊκής οικογένειας, με τους περιορισμούς που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία

5. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε., εντός Ε.Ε. και ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών καθώς και της άδειας παραμονής για τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης από Ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια Ελληνική υπηρεσία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ : 2331351145, 6986623716, 6973215667