Κατηγορίες
αγροτικά

Σε αναμονή έκδοσης ΚΥΑ για παράταση χρόνου για τους μετακλητούς

Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από το ΥΠΑΑΤ, είμαστε σε αναμονή έκδοσης ΚΥΑ με την οποία θα παρατείνεται για επιπλέον 90 ημέρες η προσωρινή απασχόληση εργατών γης.

Για την έκδοσή της απαιτείται μόνο υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη, φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ίδιου και του εργαζόμενου που θα υποβάλλονται στην κατά τόπο αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή στη Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας έως και 15ημέρες από την λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής του εργαζόμενου.

Με αυτή τη διαδικασία θα εκδίδονται υπηρεσιακά σημειώματα για παράταση μέχρι 90 ημέρες της προσωρινής απασχόλησης μετακαλούμενων πολιτών στην εποχική αγροτική οικονομία.