Κατηγορίες
εργασία

Νάουσα: 38 άτομα θα προσλάβει ο Δήμος για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Στην πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 38 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων προχωρά ο Δήμος Νάουσας.

Αναλυτικότερα, θα προσληφθούν 18 άτομα μερικής απασχόλησης και 20 άτομα πλήρους απασχόλησης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι 5 εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος ήτοι από 12/08/2021 έως 18/08/2021.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση sxol.katharistries@naoussa.gr

Περισσότερες πληροφορίες για την διαδικασία των προσλήψεων αναφέρονται στην ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στον χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νάουσας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Νάουσας, στην διεύθυνση www.naoussa.gr