Κατηγορίες
Δήμος Αλεξάνδρειας εργασία

Εβδομήντα πέντε άτομα θα προσλάβει για την καθαριότητα των σχολείων ο Δήμος Αλεξάνδρειας

Στην πρόσληψη συνολικά 75 (εβδομήντα πέντε) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο την καθαριότητα των σχολικών μονάδων θα προχωρά ο Δήμος Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα γα το σχολικό έτος 2021 – 2022 είναι προγραμματισμένο να προσληφθούν 51 μερικής και 24 πλήρους απασχόλησης καθαριστές και καθαρίστριες σχολικών μονάδων.

Εξ’΄αυτών, τα 15 άτομα θα είναι για 5ωρη ημερήσια απασχόληση, τα 36 άτομα για 3ωρη ημερήσια απασχόληση και τα 24 άτομα θα είναι πλήρους απασχόλησης 6,5 ώρες ημερήσια.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την αίτηση με αριθμό 14739/09-08-2021 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στην διεύθυνση sxol.kathar@alexandria.gr. Η αίτηση συμμετοχής, που θα υποβληθεί ηλεκτρονικά, πρέπει απαραιτήτως να εμφανίζεται υπογεγραμμένη, με φυσική υπογραφή. Ανυπόγραφες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος (10 έως και 16 Αυγούστου 2021). Η ανωτέρω προθεσμία λήγει µε την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες καλό θα είναι να επικοινωνούν με το Δήμο Αλεξάνδρειας ενώ πιο αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να βρουν ΕΔΩ.