Κατηγορίες
διακοπές ρεύματος

Διακοπή ηλεκτροδότησης σε χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας

Από τον ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώθηκε ότι την Κυριακή 29 Αυγούστου 2021 θα υπάρχει διακοπή στην ηλεκτροδότηση σε χωριά του Δήμου Αλεξάνδρειας.

Συγκεκριμένα:

από τις 8:30 μέχρι και τις 14:30 θα υπάρξει διακοπή στα χωριά Καψόχωρα, Βρυσάκι, Νησί, Παλ. Σκυλίτσι και τα γύρω αρδευτικά, βουστάσια και φωτοβολταϊκά.

Όπως πάντα, επισημαίνεται πως επιβάλλεται μεγάλη προσοχή από τους καταναλωτές, αφού θα πρέπει να θεωρούν ότι σε όλη την προγραμματισμένη διάρκεια διακοπής οι αγωγοί είναι υπό τάση.