Κατηγορίες
Ελλάδα μεταφορές - συγκοινωνίες

Έναντι 1,496 δις ευρώ παραχωρήθηκε η Εγνατία Οδός για 35 χρόνια

Στην παραχώρηση για 35 χρόνια, έναντι (εφάπαξ) ποσού 1.496.100.000 ευρώ, στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A. προχώρησε το ΤΑΙΠΕΔ.

Στις εταιρίες παραχωρείται το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του αυτοκινητοδρόμου της Εγνατίας Οδού και τριών κάθετων οδικών αξόνων της (συνδέσεις με Αλβανία, Σκόπια και Βουλγαρία). Το μήκος της Εγνατίας Οδού από τον Έβρο μέχρι την Ηγουμενίτσα είναι 658 χιλιόμετρα ενώ το μήκος των κάθετων αξόνων είναι συνολικά 225 χιλιόμετρα.

Η σύμβαση παραχώρησης αφορά στην χρηματοδότηση, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση των παραπάνω οδικών αξόνων και το συνολικό ποσό αναλυτικά είναι: 1.496.100.000 ευρώ εφάπαξ καταβολή στο ΤΑΙΠΕΔ συν 7,5% επί των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων από τη λειτουργία των αξόνων (διόδια, ΣΕΑ κλπ). Επίσης, ο ανάδοχος θα πρέπει μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να χρηματοδοτήσει και να υλοποιήσει υποχρεωτικές εργασίες ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ.