Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Την Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021 συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με δέκα (10) θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Τετάρτη 28 Ιουλίου, στις 20:00, το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Η συνεδρίαση θα γίνει με τηλεδιάσκεψη και τα θέματα είναι τα ακόλουθα:

1. Έγκριση σχεδίου δανειστικού συμβολαίου με το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείου για την χορήγηση τοκοχρεολυτικού δανείου ύψους 2.497.600,00€, για την εκτέλεση έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ », ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 21 της 22766/9-4-2020 (ΦΕΚ 1386/B/14-4-2020) ΚΥΑ – Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης του επενδυτικού δανείου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

2. Λήψη απόφασης περί παροχής γνώμης για το σχέδιο του τεχνικού προγράμματος του Περιφερειακού Συνδέσμου ΦΟ.Δ.Σ.Α. Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2022. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

3. Έκφραση γνώμης για την δυνατότητα χρήσης του νερού και του δικτύου ύδρευσης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εταιρεία με την επωνυμία «ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ο.Ε.». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

4. Ανάκληση της αριθμ. 173/2020 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικών ή μη της δημοπρασίας για την εκμίσθωση Τμήματος του αρίθ. 143 αγροτεμαχίου έκτασης 20.000 τ.μ. αγροκτήματος Σχοινά του Δήμου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

6. Επαναδιατύπωση της αιθμ. 84/26-05-2021 (ΑΔΑ:ΨΙΥΣΩΨΠ-06Ξ) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα : Έγκριση δαπάνης για χορήγηση Έκτακτου εφάπαξ οικονομικού Βοηθήματος σε δημότη για την κάλυψη της σοβαρής ανάγκης που προέκυψε στην οικογένεια του μετά από επεισόδιο πυρκαγιάς (ανάφλεξη καπνοδόχου ξυλολέβητα) και ολοσχερούς καταστροφής της οικοσυσκευής τους. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Έγκριση υποβολής αιτήματος 2ης τροποποίησης του Τεχνικού Δελτίου Πράξης και της Απόφασης Ένταξης της Πράξης “Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά Δήμου Αλεξάνδρειας » με κωδικό ΟΠΣ 5003543,του Επιχειρησιακού προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για την χορήγηση ή μη αδειών χρήσης χώρων εμποροπανήγυρης της εορτής Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΥΓΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ)

9. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης ή μη της υπ’ αριθ. 268/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκπροσώπων του Δήμου στην Επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς, λόγω παραίτησης εκπροσώπου. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του θέματος: Mελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του έργου «Εργασίες βελτίωσης οδών δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΚΙΟΣΕΟΓΛΟΥ ΙΕΡΕΜΙΑΣ)