Κατηγορίες
Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας Τοπική Πολιτική Επικαιρότητα - Δημοτικές παρατάξεις

Στις 14 Ιουλίου συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας

Με 9 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσει (τηλεδιάσκεψη) την Τετάρτη 14 Ιουλίου 2021 το Δημοτικό Συμβούλιο Αλεξάνδρειας.

Η συνεδρίαση είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 20:00 και τα θέματα είναι τα εξής:

1. 13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 – Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2021 (σχετική απόφαση αριθμ. 231/2021 Οικονομικής Επιτροπής). (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

2. Λήψη απόφασης:

1.για την αποδοχή των όρων της Απόφασης ένταξης της Πράξης του Δήμου Αλεξάνδρειας στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης V «Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για την δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού των δήμων της χώρας» (ΑΔΑ: 98ΖΒ46ΜΤΛ6-Σ5Ρ),

2.για την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος οικονομικού έτους 2021. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

3. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπεύθυνου, της Πράξης με τίτλο: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

4. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπεύθυνου, της Πράξης με τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

5. Λήψη απόφασης για τον ορισμό Υπεύθυνου, της Πράξης με τίτλο: «Σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης και υλοποίηση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Δήμου Αλεξάνδρειας». (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΗΜΑΡΧΟΣ)

6. Λήψη απόφασης για την οριστική πρόταση ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Π.) στη ΔΙΠΕ Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

7. Λήψη απόφασης για την οριστική πρόταση ίδρυσης Τμημάτων Ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αλεξάνδρειας και αποστολή αυτής, στη Δ/νση Β/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΡΙΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)

8. Λήψη απόφασης για μεταβίβαση ή μη μισθωτικής σχέσης, που αφορά στην εκμίσθωση αγροτεμαχίου που βρίσκεται στην Κοινότητα Προδρόμου Δήμου Αλεξάνδρειας, λόγω του προγράμματος νέων αγροτών. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

9. Λήψη απόφασης για το χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αλεξάνδρειας. (ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: ΔΕΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ)